Multinasjonalt Kvinnefellesskap
Årsrapport 2010
 

GRUPPENS MEDLEMMER

Gruppen har i perioden bestått av: Solveig – leder, Sølva – kasserer, Eli – sekretær. Medlemmer: Jeyla, Kari, Carlota, Violet

Varamedlemmer: Hajar, Carlota og Zoita.

Arbeidsutvalg: Solveig, Eli, Sølva. Varamedlem: Kari.

2010 har vært et greit år for MKF. Vi har hatt 10 møter, dette inkluderer årsmøte og fortsettende årsmøte. Mellom møtene har det vært jevnlig kontakt via e-mail, telefon og tekstmeldinger.
Økonomien har redusert aktivitetene våre til et minimum, men selv om antall aktiviteter ikke har vært så stort har det skjedd mye i vår regi likevel!
Vi har i løpet av året hatt kontakt med kvinner fra følgende land : Afghanistan, Algerie, Aserbaijan, Bangladesh, Bolivia, Bosnia, Bulgaria, Burundi, Chile, Costa Rica, Egypt, Eritrea, Etiopia, Filippinene, India, Irak, Iran, Japan, Kina, Kurdistan, Libanon,
Marokko, Myanmar, Nigeria, Norge, Pakistan, Palestina, Romania, Russland, Somalia,
Sri Lanka, Sudan, Sverige, Syria, Thailand, Tyrkia og Vietnam


ÅPENT KULTURARRANGEMENT 19. JANUAR

Åpent Kulturarrangement 19. januar hadde den nye Utlendingsloven og forskriftene som tema. Ordfører Gunnar Bakke åpnet arrangementet. Advokat Gro Hillestad Thune og seniorrådgiver Hilde R. Nilsen fra IMDi var innledere.

Etter arrangementet tok politikerne tverrpolitisk initiativ og kontaktet sentrale politikere for å informere dem om uheldige og utilsiktete virkninger av loven og forskriftene. Vi håper at dette kan være med på å få til en ny endring av lovverket.

Et meget godt arrangement!


PINNEKJØTTFEST 25. FEBRUAR

Den tradisjonelle pinnekjøttfesten var på Nymark grendahus. God mat, hyggelig prat og god stemning hele kvelden!
Pinnekjøttfesten er en tradisjon for MKF – og den skal vi fortsette med fremover!


MØTE MED UTVEKSLINGSSTUDENT 26. MARS

Utvekslingsstudent Dana Kalnina fra Latvia ønsket et møte med MKF. Hun var ’på jakt’ etter en praksisplass i seks uker.

Solveig og Eli hadde møte med henne på kafé Aura hvor vi snakket om MKF og hvordan vi arbeider. Vi kunne ikke tilby henne en praksisplass, men henviste til Røde Kors, DFIRH, Norsk Folkehjelp. Hun ville tenke på det vi foreslo. En uke etter møtet kontaktet hun Solveig igjen og fikk etter det praksisplass hos Røde Kors.


TUR TIL FLØIEN 9. MAI

Som overskriften sier dro vi ca 120 damer og minst like mange barn til Fløien 9. mai. Dagen startet med oppmøte klokken 12.30, men de aller ivrigste var nok på stedet fra rundt klokken 12.00 og de seneste kom nærmere klokken 13.00. Det er alltid en utfordring å få såpass mange mennesker opp med Fløibanen, spesielt på en søndag med pent vær tidlig på dagen, og det i tillegg er starten på turistsesongen.

Denne gangen var det veldig mange kvinner vi ikke har sett før. Vi hadde fått hjelp av noen lærere ved Nygård skole til å markedsføre turen, så vi ble en god del flere enn vi normalt bruker å være.

Noen hadde mat med, andre fikk av vår medbrakte mat og alle ble mette til slutt.

De store barna tar de minste med på leken, og alle mødrene kan slappe av og nyte god mat og hverandres selskap, og stifte nye bekjentskaper.

Ett lite anslag fritt etter hukommelsen: Det var kvinner fra Iran, Irak, Vietnam, Sudan, Etiopia, Norge, Somalia, Afghanistan, Algerie, Marokko, Kurdistan, Syria, Tyrkia, Egypt og Sri Lanka med.

Alt i alt hadde vi en flott tur, med sprengte budsjetter, god mat, masse folk, både fint og dårlig vær, slik det skal være i Bergen en maidag!

En innholdsrik dag for gjestene våre og en vellykket tur for MKF som arrangør.

MØTE MED MADLATUN 18. MAI

MKF ble kontaktet av ansatte ved Madlatun i Stavanger kommune. Madlatun er et aktivitetssenter for kvinner med ulike og sammensatte problemer. Mange av dem er innvandrerkvinner som ikke er i arbeid og har dårlig og/eller manglende norsk språk. Madlatun ville ha informasjon om MKF og våre aktiviteter fordi de planlegger å bygge opp en nettverksgruppe som kan arbeide på samme måte som vi gjør. Tre av de ansatte hadde fått økonomisk støtte fra Stavanger kommune for å reise til Bergen. Eli og Solveig møtte dem på kafé Aura. Møtet var svært interessant og inspirerende for både Madlatuns ansatte og oss i MKF.


FOLKEMØTE OM INKLUDERING I GRIEGHALLEN 18 MAI

I REGI AV STATSRÅD AUDUN LYSBAKKEN

Statsråd Lysbakken var på en landsomfattende ’folkemøteturné’ sammen med et utvalg som skal arbeide med integrering og bedring av forholdene for minoritetene i Norge. Det var innledninger av sentrale og lokale politikere, her kan nevnes: Abid Q. Raja, Kadra, Monica Mæland og statsråden selv.

Et innholdsrikt og interessant møte!


STAND PÅ TORGALLMENNINGEN 23. OKTOBER – INTERNASJONAL UKE

Lørdag 23. oktober var det stand på Torgallmenningen i forbindelse med Internasjonal Uke. Også i år var det Sølva og Solveig som betjente standen. Kari, Carlota, Sølva og Solveig bidro med å bake.

Det har vært store problemer med strømtilførselen tidligere år. Men i år hadde mange ’droppet’ vaffelsteking og kaffekoking. Men vi hadde både kaffe og te, muffins, kaker og boller for salg - og vi ble ganske utsolgt!

Vi fikk kr. 1.998,- i overskudd! Og kom i kontakt med mange som ville vite mer om MKF og hva vi arbeider med. Standen var en stor suksess!


ÅPENT KULTURARRANGEMENT 27. OKTOBER

Onsdag 27. oktober var det igjen Åpent kulturarrangement, og også denne gangen ble det åpnet av ordfører Gunnar Bakke. Innledningen var ved Abid Q. Raja og temaet var: Dialog – om vold, undertykkelse og ekstremisme. Raja tok utgangspunkt i boken han nettopp hadde utgitt og som har samme tittel som temaet.

Det ble en god debatt om voldens uheldige og forskjellige konsekvenser for enkeltpersoner og samfunn – og hvordan hver enkelt kan bidra og finne andre løsninger på problemer og utfordringer enn voldshandlinger.

Et svært vellykket arrangement med mange tilhørere i salen.


SØNDAGSTUR TIL FLØIEN 31. OKTOBER

Søndag 31. oktober var det igjen tid for en tur til Fløien.

Til tross for et ufyselig vær med regn og ’nordavind fra alle kanter’ var det et stort antall kvinner og barn som møtte frem for å ta turen sammen med MKF til Fløien.

Griller ble forsøkt tent, men med regn som strømmet ned var det ikke enkelt. Ved hjelp av oljen som kjøtt og fisk var marinert i og ekstra mye tennvæske fikk vi fyr i mange nok griller til at alle fikk grillet det som skulle grilles og varmet maten som skulle varmes.

Gjestene ga klart uttrykk for at de hadde en fin tur i regnværet.


SAMMENKOMST PÅ BIKS SØNDAG 12. DESEMBER

Årets siste arrangement var sammenkomst på BIKS søndag 12. desember. God mat og god prat, men ikke så mange gjester som vi kunne ønske oss. Det ble servert pølselapskaus til barna og salt lapskaus til de voksne. Men, det viste seg også denne gangen at både barn og voksne ville smake på begge variantene! Te, kaffe og nystekte vafler, kaker og muffins var også på menyen.

Et vellykket arrangement og en fin avslutning på året!

FADDERPROSJEKT I DFIRHs REGI

DFIRHs medlemsorganisasjoner ble invitert til å være med på et fadderprosjekt i 2010, og vi svarte på henvendelsen. DFIRHs leder Samba Njie var i møte med oss 3. november og orienterte om prosjektet.

Vi er positive til å delta, men må få vite mer om hva vi eventuelt kan bidra med. Alle MKFs medlemmer har lang og bred organisasjonserfaring, vi ser ikke det helt store behovet for mer grunnopplæring. Men vi kan alltid lære mer!


REPRESENTASJON I ANDRE FORA

MKF er medlem i DFIRH og har møtt med en eller to representanter på Rådsmøtene og årsmøtet til DFIRH og årsmøtet ved BIKS.


MEDLEMMENES AKTIVITETER

I tillegg til gruppens arrangementer har MKFs medlemmer vært aktive med oppsøkende virksomhet og andre ’gjøremål’ for MKF og andre organisasjoner.

Sølva hadde mange jern i ilden i året som gikk. Hun har vært mentor for en nyopprettede organisasjon: UNG MUSLIM over lengre tid. Organisasjonen fungerer godt og har etter hvert blitt ’selvgående’. Sølva er en utmerket kasserer for MKF.

Hun har ansvar for MKFs nettside som nå har begynt å ta form slik vi ønsker.

Sølva var møteleder på SDKKs seminarer om kvinner og integrering. Hun har også

vært brukt av Norsk Folkehjelp som ”menneskebok” og har vært ’utlånt’ flere ganger til skoler og firma som har ønsket besøk av ”menneskebiblioteket”.

GODT JOBBET, SØLVA!


Eli har vært en uvurderlig støtte for MKF hele året gjennom. Som sekretær gjør hun en glimrende jobb og har alltid et smil og ’godord’ på lur når vi andre sukker over at tiden ikke strekker til. I forbindelse med de åpne kulturarrangementene kontakter hun ’alle og enhver’ for å få ting til å gå på skinner. Da MKF skulle ha ny logo spurte Eli sin fetter som er kunstner og er kjent som TED NEGRO om han kunne hjelpe til og designe logo for oss. Heldigvis sa han ja. Etter ’brainstorming’ i gruppen for å finne ut hvordan vi ønsket logoen ble en grunnskisse sendt Ted Negro, og så var det å vente i spenning på resultatet. Det ble perfekt, og nå er logoen tatt i bruk.

GODT JOBBET, ELI!


Kari har svært mange verv i fagforening og det politiske miljøet i byen vår. I Fagforbundet er Kari kjent som ’LikestillingsKari’ – hun har vært leder for forbundets Likestillingsutvalg gjennom flere årtier. Så sant hun får anledning snakker hun innvandrernes sak. Dette har betydning både når det gjelder å få innvandrere ansatt i privat og offentlig sektor og påvirkning når det gjelder holdninger hos politikere, arbeidsgivere og i samfunnet generelt.

GODT JOBBET, KARI!


Hajar er MKFs ’PR-byrå’ og talerør i forbindelse med arrangementene våre. Selma frisørsalong er et viktig samlingssted for mange av byens innvandrerkvinner. Hun informerer om og deler ut invitasjoner til arrangementene våre til alle som kommer for å få klippet, krøllet eller farget håret. Hajar er leder for organisasjonen IRANSK FOLK I VEST og arbeider for menneskerettigheter og for å få demokrati og et nytt regime i Iran. I denne forbindelse reiser hun ofte til Paris og deltar i møter med den folkevalgte eksilpresidenten Mariam Rajavi og hennes samarbeidspartnere.

GODT JOBBET, HAJAR!


Carlota er et av MKFs medlemmer som jobber mest ’i det stille’. Hun gjør en utmerket jobb som sosialsekretær i DFIRH og har mange verv i den katolske kirken i tillegg. Innsatsen til Carlota har stor betydning for mange av byens innvandrere. Følge til lege, NAV og andre offentlige instanser tar mye tid og er svært viktig for dem som trenger hjelp i møte med ”det offentlige Norge”

GODT JOBBET, CARLOTA!


Zoita er leder for den rumenske organisasjonen FILOFTEA i Bergen. Hun er ansatt ved et mottak for enslige, mindreårige asylsøkere og er i tillegg støttekontakt for flere av ungdommene. Zoita er svært aktiv i Røde Kors og har mange krevende verv og oppgaver som tar mye tid.

GODT JOBBET, ZOITA!

Jeyla har hatt permisjon i 2010, hun er hjemmeværende med sine tre små vidundere som ble født 11.10.09: Martin, Nora og Mina.

VI GLEDER OSS MED DEG, JEYLA OG SER FREM TIL AT DU BLIR AKTIV IGJEN!


Solveigs mest krevende oppgave det siste året er to familier som har gitt uriktige opplysninger til NAV i forbindelse med mottatt overgangsstønad, bostøtte og sosialhjelp. Etter mange og lange diskusjoner med familiene om konsekvensene av å motta ytelser man ikke har krav på fant begge familiene ut at det beste var å melde fra til NAV om urettmessig mottatte ytelser. I det ene tilfellet var Solveig med på møtet med NAV, noe familien var svært glad for. Det er store beløp det dreier seg om for begge familiene, de er anmeldt til politiet av NAV og venter nå på rettssak.

Som en konsekvens av at familiene ’la kortene på bordet’ er hele familien registrert på samme adresse i folkeregisteret, og tre små barn har fått biologisk far registrert i alle offentlige papirer.

Solveig feiret fødselsdagen sin på KK i 2010. En kvinne fra Afghanistan spurte om hun ville være med da hun skulle føde. Ektemannen ville ikke være med og kvinnen ønsket ikke å være alene under fødselen. Den lille jenten fikk en svært tøff start på livet, men er frisk og fin i dag og er hele familiens hjerteknuser og solstråle.


Violet var i samtale med Eli og Solveig i januar på grunn av stort fravær over lengre tid uten å melde forfall. I møtet sa hun at hun ønsker å være med i MKF og lovet at hun skulle melde fra dersom hun ikke kunne møte. Etter møtet kom hun på et av gruppens møter, meldte forfall en gang – og siden har vi ikke hørt noe fra henne. Solveig har ringt henne både på fast-telefon og mobil utallige ganger og det er sendt mailer og brev til henne der hun har blitt bedt om å ta kontakt med Solveig for en samtale. Hverken mailer eller brev er besvart. Dette blir tatt opp som sak på MKFs årsmøte i april og blir behandlet etter vedtektenes § 10.


Det som er nevnt her er bare en liten del av det MKFs medlemmer arbeider med. Den oppsøkende virksomheten, det som ikke er synlig: Å følge til offentlige instanser, lege eller på en handletur, å hjelpe til med å skrive et brev eller en søknad har større betydning for den som mottar hjelpen enn mange forstår. På dette området gjør MKFs medlemmer en viktig og uvurderlig jobb!


Samtlige av MKFs medlemmer gir ved sin innsats noe til dem som har behov for hjelp og støtte i sin hverdag. Det ’å være tilstede’ og ’å være medmenneske’ for minoritetskvinnene: Møte dem på deres premisser, hjelpe dem med de hverdagslige tingene i livet kan aldri verdsettes høyt nok eller i kroner og ører!


Takk til alle for god innsats for MKF i 2010!


Solveig

lederÅrsrapport 2009
Abid Rajas besøk
Fløien-tur 2010
Årsrapport 2010
Årsrapport 2011
Årsrapport 2012
ForsidenAktiviteterOm ossMinneord fra MKF til Shilan ShorshKontakt ossBilledgalleriTiltak og rapporter